Wednesday, September 9, 2015

Kitab 'Alamul Husab fi ilmil Hisab

Syeikh Ahmad Khatib pernah menukilkan dalam satu kaedah matematik , "...pada memukulkan bilangan yang antara lima dengan sepuluh setengahnya kpd setengah iaitu bahawa dikumpulkan dua bilangan itu dan diambil bilangan yg lebih drpd sepuluh daripada kumpulan itu maka hendaklah dijadikan akan dia jadi puluh dan hafaz akan dia dan dipukulkan akan bilangan yg pencukupkan sepuluh pada sesuatu keduanya kpd yg pencukupkan sepuluh drpd yg satu lagi dan dicampurkan akan hasilnya kpd puluh yg dihafazkan dan hasilnya itu hasil pukulan..."

No comments:

Post a Comment