Saturday, October 3, 2015

Bulan,Wanita dan Talak


Dalam kitab Hayatul Hayawanat al-Kubra,pada membicarakan bab "al-Insaan", terdapat satu kisah yang dicoretkan tentang seorang lelaki yang berkata kepada isterinya, " Engkau tertalak tiga sekiranya tiada jadi engkau bagi diriku lebih baik ( lebih cantik) daripada bulan". Mengadu isterinya pada penguasa dan seluruh bandar tempat tinggalnya mengatakan bahawa wanita itu telah tertalak tiga. Tiba berita ini kepada  seorang alim....lalu beliau mengatakan tidak jatuh talak tersebut. Ini berdasarkan surah at-Tiin...ayat 4..."Sesungguhnya kami (Allah) jadikan manusia (insaan) itu sebaik- baik kejadian". Makanya, insaan iaitu manusia adalah lebih baik, lebih cantik,lebih elok daripada segala ciptaan Allah yang lain....
Wallahu a' lam....jom raikan falak...

No comments:

Post a Comment